VyerVyer, originally uploaded by lars och linda.

Ett djur sprang forbi ovanfor i skogen tatt foljt av hund men ville
inte kika fram. Bytt plats.